Zakres działania

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim i Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim

Data publikacji 24.05.2022

Film Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim i Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim - film w języku migowym

Pobierz plik Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim i Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim - film w języku migowym (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Komendant Powiatowy Policji w Radzyniu Podlaskim zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu radzyńskiego.

Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie po uzyskaniu opinii Starosty.

Komendant Powiatowy Policji w Radzyniu Podlaskim jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Do zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

 • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
 • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
 • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Radzyniu Podlaskim składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim to między innymi:

 • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
 • zabezpieczanie śladów i dowodów,
 • układanie programów profilaktycznych,
 • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
 • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP, patrz linki w tekście.

Dodatkowe informacje:

W Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Szczegółowe zadania wydziałów wchodzących w skład Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim:

 1.  Wydziału Kryminalnego
 2.  Wydziału Prewencji
 3.  Wydziału Ruchu Drogowego
 4.  Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnego
 5.  Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli
 6.  Zespołu Kadr i Szkolenia
 7.  Zespołu Prezydialnego
 8.  Jednoosobowego Stanowiska do spraw Łączności i Informatyki
 9.  Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 10.  Zespołu Wspomagającego
 11.  Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim znajduje się na ulicy Warszawskiej 100 A w Radzyniu Podlaskim.

Pliki do pobrania

 • 104.24 KB
  Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim i Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim - tekst łatwy do czytania ETR.pdf
 • 23.93 KB
  Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim i Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim - tekst łatwy do czytania ETR
 • 11.53 KB
  Tekst odczytywalny maszynowo o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim
Powrót na górę strony