Zespół do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zespół do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Data publikacji 18.03.2021

W Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim funkcjonuje zespół do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W skład zespołu wchodzą:

Koordynator do spraw dostępności -  mł. insp. Mariusz Woźniak - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim

Kontakt:

telefon - 47 814 22 16

adres e-mail: komendant.kppradzynpodlaski@lu.policja.gov.pl


do spraw ochrony praw człowieka - podkom. Piotr Mucha - Asystent Jednoosobowego Stanowiska do Spraw Prasowo-Informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim

Kontakt:

telefon - 47 814 22 51

adres e-mail: rzecznik.kppradzynpodlaski@lu.policja.gov.pl


do spraw dostępności architektonicznej - Beata Skowron - Starszy Inspektor Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim

Kontakt:

telefon - 47 814 22 70

adres e-mail: beata.skowron@lu.policja.gov.pl


do spraw dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno - komunikacyjnej:

  • Marcin Wierzbicki - Technik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim

Kontakt:

telefon - 47 814 22 39

adres e-mail: marcin.wierzbicki@lu.policja.gov.pl

  • podkom. Piotr Mucha - Asystent Jednoosobowego Stanowiska do Spraw Prasowo-Informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim

Kontakt:

telefon - 47 814 22 51

adres e-mail: rzecznik.kppradzynpodlaski@lu.policja.gov.pl

Powrót na górę strony